آخرین اخبار

6799cfbe-d034-4ef8-a928-618518c3808e

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

احتراماً به استحضار مي رساند پيرو آزمون مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ و با توجه به اعلام نياز بيمارستان هاي امام حسين (ع) و بهار اعلام نتیجه مرحله پنجم از نفرات ۵۴ الي ۶۳ به تعداد ۱۰ نفر خانم (نفرات اول تا پنجم به عنوان نفرات اصلي و مابقي به عنوان ذخيره) به شرح ذيل اعلام مي گردد. […]

etelayie

اعلام پذیرفته شدگان مرحله چهارم آزمون عمومی خدمات بیمارستان های امام حسین و بهار

۱۲ تیر ۱۳۹۸

احتراماً به استحضار مي رساند پيرو آزمون مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ و با توجه به اعلام نياز بيمارستان هاي امام حسين (ع) و بهار اعلام نتیجه مرحله چهارم از نفرات ۴۴ الي ۵۳ به تعداد ۱۰ نفر خانم (نفرات اول تا پنجم به عنوان نفرات اصلي و مابقي به عنوان ذخيره) به شرح ذيل اعلام مي گردد. […]

inght_10684_10751

اعلام پذیرفته شدگان مرحله سوم آزمون خدمات عمومی بیمارستان ها

۲۵ آذر ۱۳۹۷

احتراماً به استحضار مي رساند پيرو آزمون مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ و با توجه به اعلام نياز بيمارستان هاي امام حسين (ع) و بهار اعلام نتیجه مرحله سوم از نفرات ۳۴ الي ۴۳ به تعداد ۱۰ نفر آقا و ۱۰ نفر خانم (نفرات اول تا پنجم به عنوان نفرات اصلي و مابقي به عنوان ذخيره) به شرح […]