آخرین اخبار

4-Vital-Interview-Questions-to-Ask-600x300

اعلام زمان مصاحبه و تست ورزش

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

به اطلاع پذيرفته شدگان آزمون كتبي مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ شركت تلاشگران تاش مي رساند، به منظور ادامه فرايند آزمون مربوطه (تست ورزش و مصاحبه) در روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۲/۲۶ با در دست داشتن كارت ملي و شناسنامه عكس دار طبق ليست و ساعت تنظيم پيوست به آدرس شاهرود، شهرك البرز، خيابان شيخ فضل ا…نوري، خيابان آيت […]

thum-65098e9872711df7308-natayej_azmoon_3324

اطلاعیه : اعلام نتایج اولیه آزمون کتبی مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ نیروهای خدماتی

۲۸ فروردین ۱۳۹۷

به اطلاع شرکت کنندگان آزمون مورخه ۹۶/۱۲/۲۷ می رساند نتیجه اولیه آزمون کتبی به ترتیب حروف الفبا اعلام می گردد، لذا با توجه به مراتب فوق از آنجا که شرکت افراد در آزمون یاد شده بر اساس خود اظهاری بوده مقتضی است به منظور بررسی و تکمیل پرونده با در دست داشتن اصل مدارک و […]

Negar_15032018_130427

اطلاعیه: آزمون تکمیل ظرفیت خدمات بیمارستان های امام حسین(ع) و بهار

۲۴ اسفند ۱۳۹۶

به اطلاع داوطلبین آزمون تکمیل ظرفیت خدمات عمومی بیمارستان بهار و امام حسین (ع) می رساند زمان ، مکان و مواد آزمون به شرح ذیل اعلام می گردد: زمان : ساعت ۱۵ عصر روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ مکان : چهارراه معلم دبیرستان نمونه علامه طباطبایی مواد آزمون : هوش و روانشناسی اطلاعات عمومی موارد ذیل در […]