slider

آخرین اخبار

4-Vital-Interview-Questions-to-Ask-600x300

اطلاعيه: اعلام زمان آزمون مصاحبه بيمارستان بهار و امام حسين (ع)

به اطلاع پذيرفته شدگان مي رساند جهت انجام آزمون مصاحبه با در دست داشتن اصل كارت ملي و شناسنامه (جهت احراز هويت) الزامي مي باشد و به همراه يك عدد مداد و پاكن در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به ميدان بسيج- جنب سازمان تامين اجتماعي- دانشكده بهداشت مراجعه نمايند.

iH111

اطلاعیه: اصلاحيه اعلام زمان مصاحبه خدمات عمومي بيمارستان امام حسين و بهار

به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون کتبی میرساند به منظور ادامه فرآیند به کار گیری نیرو های خدماتی(آزمون آمادگی جسمانی) طبق بندهای ۴ و ۵ فرآخوان و با توجه به زمان بندی مشخص شده طبق حروف الفبا، آقايان در روزهاي ( چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ و پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۷) و خانم ها در روز ( جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۰۸) به شرح […]

azmoon

اسامی رد شدگان خدمات عمومی بیمارستان بهار و امام حسین (ع)

با توجه به بررسي هاي به عمل آمده و تطابق مدارك تحويلي با مفاد فراخوان منتشره افراد مشروحه ذيل شرايط مندرج در فراخوان را دارا نبوده اند. اسامی رد شدگان در مرحله اول و دوم (خانم ها) اسامی رد شدگان  در مرحله اول و دوم (آقایان)