slider

آخرین اخبار

iH111

اطلاعیه: اعلام زمان مصاحبه و آمادگی جسمانی خدمات عمومي بيمارستان امام حسين و بهار

به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون کتبی میرساند به منظور ادامه فرآیند به کار گیری نیرو های خدماتی(آزمون آمادگی جسمانی) طبق بندهای ۴ و ۵ فرآخوان و با توجه به زمان بندی مشخص شده بر اساس حروف الفبا به شرح ذیل در ساعت ۸:۳۰ صبح با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی(عکس دار) در […]

azmoon

اسامی رد شدگان خدمات عمومی بیمارستان بهار و امام حسین (ع)

با توجه به بررسي هاي به عمل آمده و تطابق مدارك تحويلي با مفاد فراخوان منتشره افراد مشروحه ذيل شرايط مندرج در فراخوان را دارا نبوده اند. اسامی رد شدگان در مرحله اول و دوم (خانم ها) اسامی رد شدگان  در مرحله اول و دوم (آقایان)  

azmoon

فوری : اعلام نتایج پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون خدمات عمومی بیمارستان بهار و امام حسین (ع)

نتایج پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون خدمات عمومی بیمارستان بهار و امام حسین (ع) اعلام شد. مشاهده نتیجه اسامي بر مبناي ۳ برابر ظرفيت مورد نياز شركت اعلام گرديده است. افرادي كه در مجموع بالاترين نمره (آزمون كتبي، آزمون مصاحبه و آمادگي جسماني ) را اتخاذ نموده اند متناسب با نياز شركت دعوت به كار […]