اسامی حذف شده و عدم شرایط آزمون منشی گری و پذیرش

۰۹ مرداد ۱۳۹۷

  اخبار  

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون امور منشی گری و پذیرش می رساند، طبق بررسی های به عمل آمده از فایل های بارگزاری شده و اطلاعات خود اظهاری افراد، اسامی ثبت نام کنندگانی که دارای شرایط فراخوان منتشره نبوده اند به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل اعلام می گردد.

لذا چنانچه افراد فوق الذکر در این خصوص اعتراضی دارند، با در دست داشتن مدارک مثبته از روز شنبه مورخه ۹۷/۰۵/۱۳ لغایت روز یکشنبه مورخه ۹۷/۰۵/۱۴ در ساعت اداری به دفتر شرکت واقع در ۲۸ متری امام، ابتدای پل، جنب سنگفروشی تعاون طبقه دوم مشاور املاک مراجعه نمایند.

عدم مراجعه در مهلت مقرر به منزله قبول شرایط و عواقب ناشی به عهده شخص می باشد.

 

حذفیات آقایان

حذفیات خانم ها