اعلام زمان مصاحبه و تست ورزش

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

  اخبار  

به اطلاع پذيرفته شدگان آزمون كتبي مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ شركت تلاشگران تاش مي رساند، به منظور ادامه فرايند آزمون مربوطه (تست ورزش و مصاحبه) در روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۲/۲۶ با در دست داشتن كارت ملي و شناسنامه عكس دار طبق ليست و ساعت تنظيم پيوست به آدرس شاهرود، شهرك البرز، خيابان شيخ فضل ا…نوري، خيابان آيت ا… بهجت، ميدان البرز، ساختمان البرز، طبقه اول سالن اجتماعات مراجعه فرمائيد.

با توجه به اينكه نتيجه نهايي از جمع امتيازات آزمون هاي كتبي، مصاحبه و تست ورزش خواهد بود عدم مراجعه در ساعت مقرر به منزله انصراف بوده و مسئوليت و عواقب ناشي از آن به عهده خود متقاضي مي باشد.

تذكر: خواهشمند است جهت حفظ نظم و جلوگيري از ازدحام در ساعت تعيين شده در محل حضور بهم رسانيد.

 

زمان بندی حضور خانم ها

زمان بندی حضور آقایان