اعلام پذيرفته شدگان مرحله دوم آزمون خدمات عمومي بيمارستان ها

۱۳ آذر ۱۳۹۷

  اخبار  

احتراماً به استحضار مي رساند پيرو آزمون مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ و با توجه به اعلام نياز بيمارستان هاي امام حسين (ع) و بهار اعلام نتیجه مرحله دوم از نفرات ۲۴ الي ۳۳ به تعداد ۱۰ نفر آقا و ۱۰ نفر خانم به شرح ذيل اعلام مي گردد. لذا جهت كلاس توجيهي افراد با در دست داشتن کارت شناسایی در روز شنبه مورخه ۱۳۹۷/۰۸/۰۷  خانــم ها (ساعت ۱۶) و  آقایان (ساعت ۱۷) به دفتر شركت به نشانی ۲۸ متری امام ابتدای پل باغزندان جنب سنگفروشی تعاون طبقه دوم مشاور املاک مراجعه نمايند. ضمناً عدم مراجعه در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقي مي شود و عواقب آن به عهده خود متقاضی می باشد.

 

 

اسامي آقايان و خانم ها