ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت بیمارستان بهار و امام حسین (ع)

۲۷ بهمن ۱۳۹۶

  اخبار  

به روزرسانی: اتمام مهلت ثبت نام


شركت خدماتي ، فني مهندسي ،  راه و ساختمان تلاشگران تاش در نظر دارد جهت تكميل ظرفيت نيروهاي خود و در راستاي اجراي  قرارداد في مابين  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود موضوع ” امور نظافت عمومي” با تعداد معدودي از افراد واجد شرايط ( مرد – زن) از طريق آزمون كتبي، مصاحبه و آمادگي جسماني، بدون هرگونه تعهد استخدام با شرايط ذيل قرارداد منعقد نمايد.

الف)اهم شرح وظايف و  مسئوليت هاي متقاضيان 

۱-انجام نظافت عمومی به موقع و مستمر فضاهاي فيزيكي( سطوح ، کف ، دیوارها ، درب ها ، پنجره ها و شیشه ها…).

۲- نظافت مطلوب و به موقع اتاق ها، راهروها، محوطه بيمارستان و… .

۳-گردگیری منظم و مستمر وسایل و تجهیزات با رعایت نکات بهداشتي و  ایمنی.

۴- نظافت ملزومات شامل تخت ،میز ، صندلی ، کامپیوتر ، تلفن و …با مواد ضدعفونی.

۵-آماده سازي و توزیع به موقع طبق برنامه زمان بندی شده چای، صبحانه بیماران، پرسنل و حمل آنها به محل مورد نظر.

۶- جمع آوری و تخليه به موقع سطل های زباله و حمل آن ها به محل مورد نظر.

۷- نظافت و شست و شوي به موقع و مستمر سرویس های بهداشتی و مكان هاي مشابه

۸- تأمين نيازهاي بهداشتي اوليه بيماران و معلولين از جمله حمام دادن ، تعويض البسه، تغيير وضعيت، نظافت بيمار،

نقل و انتقال بیمار به برانکارد و صندلي چرخ دار، تعويض به موقع ملحفه و… .

-۹- شست و شوي وسايل جراحي و پانسمان. دادن لگن و لوله به بيماران و نظافت و ضد عفوني كردن آن ها

۱۰- تخليه ترشحات بيمار و کليه کيسه ها و ظرف هاي نياز به تخليه و همچنين نظافت و ضدعفوني آنها مانند: کيسه هاي ادراري – شيشه هاي مکش  و…

۱۱- آماده سازي  و انتقال اجساد به سردخانه برابر استانداردهای بیمارستانی و طبق موازين شرعي.

۱۲- پوشيدن لباس فرم داراي آرم شركت و انجام  هرگونه امور محوله ارجاعی از طرف مسئولين مربوطه

ب– شرایط عمومی متقاضيان انجام دهنده خدمات فوق الذكر

۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۲- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران )

۳- عدم اعتیاد به هرگونه دخانیات : مواد مخدر، الكل ، مواد روان گردان و …

۴- نداشتن سوء پيشينه  و سابقه محکومیت جزایی موثر

۵- داشتن سلامت كامل جسمانی، روحي و روانی و نيز توانایی لازم برای انجام کليه شرح وظايف فوق الذكر و محوله

۶- شرايط سني آقايان: حداقل ۲۲ و حداكثر ۳۲ سال تمام ( تا تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸) ضمنا آقايان صرفا مي بايستي متاهل باشند و تا تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ در يكي از دفاتر رسمي عقد نامه ازدواج خود را به ثبت رسانيده باشند.

۷-شرايط سني خانم ها: حداقل ۲۲سال تمام و حداكثر ۳۰ سال تمام (تا تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸).

۸- افرادي كه حداقل ۶ ماه سابقه بيمه در امور خدمات بيمارستاني را دارا باشند حداكثر ۲سال به سقف سني آنها اضافه مي گردد

۹- فقط افرادي مجاز به ثبت نام خواهند بود كه بومي شهرستان هاي شاهرود و ميامي باشند.

شرايط بومي

الف: شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان هاي شاهرود و ميامي يكي باشد.

ب: همسر و فرزندان كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل يا بازنشسته) كه شهرستان محل خدمت فعلي و يا بازنشستگي آنان با شهرستان هاي شاهرود و ميامي يكي باشد.

ج: داوطلب حداقل ۴ سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و پيش دانشگاهي) را به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان هاي شاهرود و ميامي طي كرده باشد.

د: داوطلب پدر، مادر و يا همسر داوطلب حداقل داراي چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان هاي شاهرود و ميامي داشته باشد و مراتب نيز به تاييد اداره بيمه مربوطه رسيده باشد.

۹- متقاضيان مي بايست داراي مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه باشند: شايان ذكر است  به كار گيري افرادي كه داراي  مدارك تحصيلي پايين تر باشند امكان پذير نمي باشد و شركت هيچ گونه تعهدي در قبال افرادي كه داراي سطح تحصيلات بالاتر مي باشند را عهده دار نبوده و نخواهد بود و كليه تعهدات و پرداختهاي متقاضيان صرفاً بر مبناي مدرك ديپلم خواهد بود.

ج) نحوه به كارگيري متقاضيان

۱- ابتدا كليه متقاضيان موظف به ثبت نام در سايت شركت خدماتي فني مهندسي راه و ساختمان تلاشگران تاش به آدرس اينترنتي WWW.TTASH.IR  بوده (از روز شنبه مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ لغايت ساعت  ۲۴ روز يكشنبه مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ) و موظفند نسبت به تكميل فرم درخواست همكاري با شركت اقدام و همراه با كليه مدارك لازم از طريق سايت اعلام شده به صورت اينترنتي بارگزاري نمايند. بديهي است شركت كنندگاني كه مستندات قانوني خود را به هر دليل در سايت درج ننموده يا بطور ناقص بارگزاري نمايند حق شركت در آزمون كتبي نخواهند داشت. همچنين شركت، هيچ گونه ثبت نام حضوري تحت هر عنوان و هر شرايط نداشته و نخواهد داشت. 

۲- متقاضيان موظف مي باشند كه كارت ورود به جلسه خود را پس از پايان ثبت نام در سامانه پرينت نموده و آن را به همراه اصل شناسنامه و كارت ملي در روز برگزاري آزمون به همراه داشته باشند.

۳- آزمون كتبي شامل، اطلاعات عمومي و هوش خواهد بود و  از متقاضيان واجد شرايط كه تمامي مراحل ثبت نام اينترنتي خود را با موفقيت انجام داده اند دعوت به عمل مي آيد.

تبصره: زمان و مكان آزمون متعاقباً از طريق سايت شركت به اطلاع كليه متقاضيان خواهد رسيد.

۴- براساس نياز ارائه خدمات، از افرادي كه موفق به كسب بالاترين امتياز شوند جهت مصاحبه و آزمون آمادگي جسماني در سايت شركت دعوت به عمل خواهد آمد.

۵- افرادي كه در مصاحبه و آزمون آمادگي جسماني ( قد مناسب، وزن مناسب، BMI، ارزيابي مهارت هاي محوله، ميزان توان فيزيكي و ميزان آمادگي جسماني و سلامت روحي و رواني لازم و…) حائز بالاترين امتياز گردند با توجه به نياز به ارائه خدمات به ترتيب اولويت به هسته گزينش دانشگاه علوم پزشكي معرفي خواهند شد و به كارگيري آنان نيزمنوط به تاييد صلاحيت توسط هسته مذكور خواهد بود.

۶-اجازه شركت متقاضيان در آزمون و صدور كارت ورود به آزمون بر مبناي خود اظهاري آن ها بوده و مسئوليت صحت و سقم آنها با متقاضيان مي باشد همچنين ارزيابي كليه مدارك و مستندات ارائه شده در روز مصاحبه و آزمون آمادگي جسماني صورت خواهد گرفت.

تبصره: در هر مرحله از آزمون يا پس از به كارگيري مشخص گردد كه متقاضي فاقد شرايط مندرج فوق الذكر مي باشد با وي بلافاصله تسويه حساب مي گردد و متقاضي حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نمايد.

۷- به كارگيري افراد توسط اين شركت صرفا در قالب قرارداد خواهد بود و هيچ گونه تعهد استخدامي براي شركت و دانشگاه نخواهد داشت و شركت در پايان مدت قرارداد با دانشگاه با كليه متقاضيان تسويه حساب مي نمايد. ضمنا ادامه خدمت افراد در طي مدت قرارداد صرفا تا زماني ميسر خواهد بود كه اولاً دانشگاه قرارداد خود را با شركت ملقي ننموده و ثانياً شركت و دانشگاه از خدمات متقاضي رضايت داشته باشند. لذا در صورت هرگونه عدم رضايت از نحوه ارائه خدمت متقاضيان، در هرشرايط و در هر زمان بلافاصله با افراد تسويه حساب خواهد شد و متقاضي حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب مي نمايد.

۸-متقاضيان واجد شرايط موظفند ابتدا مبلغ دويست هزار ريال (۲۰۰.۰۰۰ ريال) را به حساب جاري شماره ۴۸۲۴۰۱۵۰۳۱ بانك ملت در وجه شركت تلاشگران تاش واريز نموده و فيش آن را به صورت اينترنتي هنگام ثبت نام در سايت شركت بارگزاري نمايند.

۹-اعلام نتايج و اسامي پذيرفته شدگان متعاقبا از طريق سايت شركت به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. شايان ذكر است آگاهي از نتايج و هرگونه اخذ اطلاعات تنها از طريق سايت شركت امكانپذير مي باشند.به روز رسانی اطلاعیه در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰

مهلت ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت بیمارستان بهار و امام حسین (ع) به پایان رسید.

زمان و محل برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.