جذب نيروی خدماتی بيمارستان امام حسين (ع) و بهار

۲۵ بهمن ۱۳۹۶

  اخبار  

به اطلاع همشهريان عزيز مي رساند شركت تلاشگران تاش جهت تكميل ظرفيت نيروهاي خدماتي خود در بيمارستان هاي بهار و امام حسين (ع)  از بين داوطلبين واجد شرايط به تعداد معدودي طي ثبت نام و برگزاري آزمون، مصاحبه علمي، عملي و تست سلامت دعوت به همكاري مي نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد از شنبه مورخه ۹۶/۱۱/۲۸ لغايت تا ساعت ۲۴ روز يكشنبه مورخه ۹۶/۱۱/۲۹  با مراجعه به سايت شركت به نشاني www.ttash.ir  نسبت به ثبت نام و تكميل مدارك اقدام نمايند.

 

    شرايط متقاضيان:

 

آقايان خانم ها
سن : ۲۲ الي ۳۲ سال سن : ۲۲ الي ۳۰ سال
متاهل مجرد و متاهل
داراي مدرك تحصيلي ديپلم داراي مدرك تحصيلي ديپلم
بومي شهرستان هاي شاهرود و ميامي بومي شهرستان هاي شاهرود و ميامي

 

   * مبناي محاسبه سن و تاريخ عقدنامه ۹۶/۱۱/۲۸ مي باشد.