دعوت به هسته گزينش و حراست

۰۸ مرداد ۱۳۹۶

  اخبار  

به اطلاع پذيرفته شدگان نهايي آزمون تكميل ظرفيت و ذخيره خدمات عمومي بيمارستان امام حسين (ع) و بهار مي رساند افرادي كه تمايل به همكاري و انجام كار با اين شركت را دارند در اجراي بند پنج فراخوان منتشره به منظور تكميل پرونده با در دست داشتن مدارك مثبته شامل  اصل و كپي شناسنامه، كارت ملي، كارت پايان خدمت، مدرك تحصيلي، ۴ قطعه عكس ۳*۴ و … از تاريخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ لغايت ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ تا پايان وقت اداري به هسته گزينش و حراست به نشاني ذيل مراجعه نمايند:

گزينش: شاهرود، خيابان فردوسي، درمانگاه عظيما

حراست دانشگاه: شاهرود، ميدان هفت تير، دانشگاه علوم پزشكي

بديهي است عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف تلقي شده و اين شركت هيچگونه مسئوليتي را نخواهد پذيرفت.