مرحله دوم پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت

۰۴ مرداد ۱۳۹۶

احتراماً به استحضار مي رساند پيرو آزمون مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ اسامي پذيرفته شده مرحله دوم، مبني بر تكميل ظرفيت و ذخيره نيروهاي خدماتي بيمارستان هاي امام حسين (ع) و بهار به شرح ذيل اعلام مي گردد.لذا جهت كلاس توجيهي مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ در ساعت ۱۹ به دفتر شركت مراجعه نماييد. عدم مراجعه در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقي مي شود.

 

پذيرفته شدگان