نفرات حذف شده متقاضیان شرکت در آزمون خدمات عمومی

۰۸ اسفند ۱۳۹۶

  اخبار  

به اطلاع متقاضیانی که در پی انتشار فراخوان مورخه ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه ۹۶ به منظور شرکت در آزمون بکارگیری نیروهای خدماتی در سایت این شرکت ثبت نام نموده اند می رساند، با توجه به بررسی اولیه بعمل آمده از فرم خود اظهاری (درخواست همکاری)، مدارک ضمیمه و تطبیق آن با مفاد فراخوان مربوطه شامل:

بند ۶ و ۷ و ۸ فراخوان   (شرط سنی و وضعیت تاهل آقایان)

بند ۹ فراخوان    (شرایط بومی بودن)

بند ۱۰ فراخوان  (مدرک تحصیلی)

افراد مشروحه ذیل خارج از شرایط آزمون بوده و از ادامه فرایند همکاری حذف خواهند شد. لذا چنانچه این افراد نسبت به نتیجه اعلام شده اعتراضی دارند با در دست داشتن اسناد مثبته از روز سه شنبه تا پایان روز پنجشنبه ۹۶/۱۲/۱۰ در ساعت اداری به دفتر شرکت مراجعه نمایند. در غیر این صورت از تاریخ ذکر شده اعتراضی قابل بررسی نبوده و از ورود افراد مذکور در جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئولیت آن متوجه این شرکت نخواهد بود.

طبق بند ۶ فراخوان، نحوه بکارگیری متقاضیان و تبصره آن:

اجازه شرکت متقاضیان در آزمون و صدور کارت ورود به آزمون بر مبنای خود اظهاری آنها بوده و مسئولیت صحت و سقم آنها با متقاضیان می باشد همچنین ارزیابی کلیه مدارک و مستندات ارائه شده در روز مصاحبه و آزمون آمادگی جسمانی صورت خواهد گرفت.

تبصره: در هر مرحله از آزمون یا پس از بکارگیری مشخص گردد که متقاضی فاقد شرایط مندرج فوق الذکر می باشد ضمن اخذ خسارت با وی بلافاصله تسویه حساب می گردد و متقاضی حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

 

آقايان

خانم ها