آرشيو خبر

۰۴ مرداد ۱۳۹۶

احتراماً به استحضار مي رساند پيرو آزمون مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ اسامي پذيرفته شده مرحله دوم، مبني بر تكميل ظرفيت و ذخيره نيروهاي خدماتي بيمارستان هاي امام حسين (ع) و بهار به شرح ذيل اعلام مي گردد.لذا جهت كلاس توجيهي مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ در ساعت ۱۹ به دفتر شركت مراجعه نماييد. عدم مراجعه در مهلت مقرر به منزله […]

۲۷ فروردین ۱۳۹۶

پيرو اطلاعيه قبلي به تاريخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ به اطلاع پذيرفته شدگان نهايي آزمون خدمات عمومي بيمارستان امام حسين (ع) و بهار مي رساند افرادي كه تمايل به همكاري و انجام كار با اين شركت را دارند در اجراي بند پنج فراخوان منتشره به منظور تكميل پرونده با در دست داشتن مدارك مثبته شامل موارد ذيل از […]