اعلام نتایج

نتایج پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون خدمات عمومی بیمارستان بهار و امام حسین (ع)

جنسیت مرد زن

ثابت کنيد که روبات نيستيد :

اين بخش يک مکانيزم امنيتي محسوب شده و براي مقابله با حملات خرابکارانه اينترنتي انجام مي گردد.

کافيست گزينه ذيل را تاييد نموده و در صورت پرسش سوالات امنيتي به آنها پاسخ دهيد.