آرشيو خبر

۰۷ دی ۱۳۹۶

احتراماً به استحضار مي رساند پيرو آزمون مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ اسامي پذيرفته شده مرحله چهارم، مبني بر تكميل ظرفيت و ذخيره نيروهاي خدماتي بيمارستان هاي امام حسين (ع) و بهار به شرح ذيل اعلام مي گردد.لذا جهت كلاس توجيهي مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ در ساعت ۱۱ صبح به دفتر شركت مراجعه نماييد. عدم مراجعه در مهلت مقرر به […]

۱۴ آذر ۱۳۹۶

احتراماً به استحضار مي رساند پيرو آزمون مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ اسامي پذيرفته شده مرحله سوم، مبني بر تكميل ظرفيت و ذخيره نيروهاي خدماتي بيمارستان هاي امام حسين (ع) و بهار به شرح ذيل اعلام مي گردد.لذا جهت كلاس توجيهي مورخه ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ در ساعت ۱۱ صبح به دفتر شركت مراجعه نماييد. عدم مراجعه در مهلت مقرر به […]

۰۸ مرداد ۱۳۹۶

به اطلاع پذيرفته شدگان نهايي آزمون تكميل ظرفيت و ذخيره خدمات عمومي بيمارستان امام حسين (ع) و بهار مي رساند افرادي كه تمايل به همكاري و انجام كار با اين شركت را دارند در اجراي بند پنج فراخوان منتشره به منظور تكميل پرونده با در دست داشتن مدارك مثبته شامل  اصل و كپي شناسنامه، كارت […]

۰۴ مرداد ۱۳۹۶

احتراماً به استحضار مي رساند پيرو آزمون مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ اسامي پذيرفته شده مرحله دوم، مبني بر تكميل ظرفيت و ذخيره نيروهاي خدماتي بيمارستان هاي امام حسين (ع) و بهار به شرح ذيل اعلام مي گردد.لذا جهت كلاس توجيهي مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ در ساعت ۱۹ به دفتر شركت مراجعه نماييد. عدم مراجعه در مهلت مقرر به منزله […]

۱۸ تیر ۱۳۹۶

احتراماً به استحضار مي رساند پيرو آزمون مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ اسامي پذيرفته شده مبني بر تكميل ظرفيت نيروهاي خدماتي بيمارستان هاي امام حسين (ع) و بهار به شرح ذيل اعلام مي گردد.   آقایان خانم ها

۱۰ خرداد ۱۳۹۶

به اطلاع پذيرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت و نفرات ذخيره نيروهاي خدماتي بيمارستان مي رساند زمان و مكان تست سلامت و آمادگي جسماني به شرح ذيل اعلام مي گردد:   زمان: روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ( آقايان ۹ صبح الي ۱۲ ظهر و خانم ها ۱۲ الي ۱۴) مكان: ميدان هفت تير، دانشگاه علوم پزشكي […]

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

به اطلاع پذيرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت و نفرات ذخيره مي رساند جهت انجام آزمون مصاحبه با در دست داشتن اصل كارت ملي و شناسنامه (جهت احراز هويت) و به همراه يك عدد مداد و پاكن در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ به ميدان بسيج- جنب سازمان تامين اجتماعي- دانشكده بهداشت مراجعه نمايند. […]

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

به اطلاع متقاضيان و اسـامي برگزيده شده در مرحله نفرات ذخيره اعلام شده ، مـي رساند طی بررسی های صورت گرفته، افـراد داراي شرايط و عدم شرايط آزمون به شرح ذيل اعلام مي گردد. لازم به ذكر است زمان مصاحبه متعاقباً در همين سايت اعلام خواهد شد.   داراي شرايط آقايان و خانم ها عدم […]

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

پيرو اعلام نتايج پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون خدمات عمومي بيمارستان امام حسين (ع) و بهار به اطلاع مي رساند، در جهت تكميل ظرفيت نيروها، اسامي ذيل جزء نفرات ذخیره پذيرفته شدگان اعلام مي گردد. بديهي است افراد با در دست داشتن مدارك ذيل از روز دوشنبه تاريخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ جهت […]

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

به اطلاع متقاضيان و اسـامي برگزيده شده در مرحله تكميل ظـرفيت مـي رساند طی بررسی های صورت گرفته، افـراد داراي شرايط و عدم شرايط آزمون به شرح ذيل اعلام مي گردد. لازم به ذكر است زمان مصاحبه متعاقباً در همين سايت اعلام خواهد شد.   داراي شرايط -آقايان و خانم ها عدم شرايط -آقايان و […]