آرشيو خبر

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

به اطلاع پذيرفته شدگان آزمون كتبي مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ شركت تلاشگران تاش مي رساند، به منظور ادامه فرايند آزمون مربوطه (تست ورزش و مصاحبه) در روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۲/۲۶ با در دست داشتن كارت ملي و شناسنامه عكس دار طبق ليست و ساعت تنظيم پيوست به آدرس شاهرود، شهرك البرز، خيابان شيخ فضل ا…نوري، خيابان آيت […]

۲۸ فروردین ۱۳۹۷

به اطلاع شرکت کنندگان آزمون مورخه ۹۶/۱۲/۲۷ می رساند نتیجه اولیه آزمون کتبی به ترتیب حروف الفبا اعلام می گردد، لذا با توجه به مراتب فوق از آنجا که شرکت افراد در آزمون یاد شده بر اساس خود اظهاری بوده مقتضی است به منظور بررسی و تکمیل پرونده با در دست داشتن اصل مدارک و […]

۲۴ اسفند ۱۳۹۶

به اطلاع داوطلبین آزمون تکمیل ظرفیت خدمات عمومی بیمارستان بهار و امام حسین (ع) می رساند زمان ، مکان و مواد آزمون به شرح ذیل اعلام می گردد: زمان : ساعت ۱۵ عصر روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ مکان : چهارراه معلم دبیرستان نمونه علامه طباطبایی مواد آزمون : هوش و روانشناسی اطلاعات عمومی موارد ذیل در […]

۰۸ اسفند ۱۳۹۶

به اطلاع متقاضیانی که در پی انتشار فراخوان مورخه ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه ۹۶ به منظور شرکت در آزمون بکارگیری نیروهای خدماتی در سایت این شرکت ثبت نام نموده اند می رساند، با توجه به بررسی اولیه بعمل آمده از فرم خود اظهاری (درخواست همکاری)، مدارک ضمیمه و تطبیق آن با مفاد فراخوان مربوطه […]

۲۷ بهمن ۱۳۹۶

به روزرسانی: اتمام مهلت ثبت نام شركت خدماتي ، فني مهندسي ،  راه و ساختمان تلاشگران تاش در نظر دارد جهت تكميل ظرفيت نيروهاي خود و در راستاي اجراي  قرارداد في مابين  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود موضوع ” امور نظافت عمومي” با تعداد معدودي از افراد واجد شرايط ( مرد – زن) از طريق آزمون […]

۲۵ بهمن ۱۳۹۶

به اطلاع همشهريان عزيز مي رساند شركت تلاشگران تاش جهت تكميل ظرفيت نيروهاي خدماتي خود در بيمارستان هاي بهار و امام حسين (ع)  از بين داوطلبين واجد شرايط به تعداد معدودي طي ثبت نام و برگزاري آزمون، مصاحبه علمي، عملي و تست سلامت دعوت به همكاري مي نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مي […]

۰۷ دی ۱۳۹۶

احتراماً به استحضار مي رساند پيرو آزمون مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ اسامي پذيرفته شده مرحله چهارم، مبني بر تكميل ظرفيت و ذخيره نيروهاي خدماتي بيمارستان هاي امام حسين (ع) و بهار به شرح ذيل اعلام مي گردد.لذا جهت كلاس توجيهي مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ در ساعت ۱۱ صبح به دفتر شركت مراجعه نماييد. عدم مراجعه در مهلت مقرر به […]

۱۴ آذر ۱۳۹۶

احتراماً به استحضار مي رساند پيرو آزمون مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ اسامي پذيرفته شده مرحله سوم، مبني بر تكميل ظرفيت و ذخيره نيروهاي خدماتي بيمارستان هاي امام حسين (ع) و بهار به شرح ذيل اعلام مي گردد.لذا جهت كلاس توجيهي مورخه ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ در ساعت ۱۱ صبح به دفتر شركت مراجعه نماييد. عدم مراجعه در مهلت مقرر به […]

۰۸ مرداد ۱۳۹۶

به اطلاع پذيرفته شدگان نهايي آزمون تكميل ظرفيت و ذخيره خدمات عمومي بيمارستان امام حسين (ع) و بهار مي رساند افرادي كه تمايل به همكاري و انجام كار با اين شركت را دارند در اجراي بند پنج فراخوان منتشره به منظور تكميل پرونده با در دست داشتن مدارك مثبته شامل  اصل و كپي شناسنامه، كارت […]

۰۴ مرداد ۱۳۹۶

احتراماً به استحضار مي رساند پيرو آزمون مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ اسامي پذيرفته شده مرحله دوم، مبني بر تكميل ظرفيت و ذخيره نيروهاي خدماتي بيمارستان هاي امام حسين (ع) و بهار به شرح ذيل اعلام مي گردد.لذا جهت كلاس توجيهي مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ در ساعت ۱۹ به دفتر شركت مراجعه نماييد. عدم مراجعه در مهلت مقرر به منزله […]